Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği

Tapdk Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

TAPDK İŞLEMLERİ

1- Yeni Belge Başvurusu -Tütün (Sigara) Mamülü Perakende Satışı

Gerçek Kişi (Şahıs İşletmesi- Bakkal, Market Vs.)

- İş yeri açma ve çalışma ruhsat belgesi,

- İş yeri sahibini adli sicil kaydı (temiz kağıdı),

- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

Ortaklık, Şirket, Vb

- İş yeri açma ve çalışma ruhsat belgesi (Ortaklık veya şirket adına belediyeden alınmış),

- Tüm ortakların adli sicil kayıtları (temiz kağıdı)-AŞ. Veya LTD.ŞTİ. ise yönetim kurulu başkan ve üyelerin temiz kağıdı,

- Başvuruya gelen kişinin şirket yetkilisi olduğuna dair noter onaylı yetki belgesi ve ticaret sicil gazetesi,

- Başvuruya gelen kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

2- Yeni Belge Başvurusu - Alkol (İçki) Mamülü Perakende Satışı

Gerçek Kişi (Şahıs İşletmesi- Bakkal, Market Vs.)

- Yukarıdakilere ek olarak ilgili resmi makamdan alınmış mesafe uygunluk belgesi veya olumlu görüş yazısı.

 

Ortaklık, Şirket, Vb

-Yukarıdakilere ek olarak ilgili resmi makamdan alınmış mesafe uygunluk belgesi veya olumlu görüş yazısı.

 

Not: Toptan satıcılar için istenen belgeler perakende satıcılar için istenen belgeler ile aynı olup toptan alkol satışı yapacakların ilgili makamdan mesafe uygunluk yazısı ve ticaret sicilinde kayıtları bulunmak kaydıyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz etmeleri gerekmemektedir.

Hem tütün mamülü hem de alkollü içki satmak isteyenler tütün ve alkol satış belgesi olarak iki ayrı belge almak zorundadır.

Paylaş: